• Komplexní správa počítačové sítě, řešení problémů, instalace SW, údržba HW

  • Návrh, realizace správa síťové infrastruktury

  • Návrh a instalace serverů a diskových úložišť, mail server, databáze, konfigurace zálohování…

  • Návrh a realizace firemní bezpečnosti, firemní firewall, VPN přístup

Copyright 2023 - Custom text here

Zákazník, který vyžaduje okamžitou podporu, může použít jednoduchý a malý zákaznický modul „Bemit quick support“. Modul nevyžaduje instalaci ani oprávnění správce, lze jej spustit ihned.

Můžeme ihned vyřešit vaše problémy. Komunikace probíhá šifrovaně, zákazník může kontrolovat všechny kroky, které podpora provádí. Je možné nainstalovat i verzi HOST, která je určena pro stálý bezobslužný přístup k počítači.

 

Rychlá podpora - Quick support (bez instalace):

 

 

Remote support

 

Verze HOST pro stálý bezobslužný přístup: